gull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gull.

Từ điển Anh Việt

 • gull

  * danh từ

  <động> mòng biển

  người ngờ nghệch, người cả tin

  * ngoại động từ

  lừa, lừa bịp

Từ điển Anh Anh - Wordnet