gullery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gullery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gullery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gullery.

Từ điển Anh Việt

  • gullery

    * danh từ

    sự lừa bịp