fool around nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fool around nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fool around giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fool around.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fool around

  Similar:

  horse around: indulge in horseplay

  Enough horsing around--let's get back to work!

  The bored children were fooling about

  Synonyms: arse around, fool

  play around: commit adultery

  he plays around a lot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).