mugwump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugwump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugwump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugwump.

Từ điển Anh Việt

 • mugwump

  /'mʌgwʌmp/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhân vật quan trọng, người tai mắt

  (chính trị) người độc lập (không theo một đảng phái chính trị nào)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mugwump

  someone who bolted from the Republican Party during the U.S. presidential election of 1884

  a neutral or uncommitted person (especially in politics)

  Synonyms: independent, fencesitter