mugil curema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugil curema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugil curema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugil curema.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mugil curema

    Similar:

    white mullet: silvery mullet of Atlantic and Pacific coasts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).