mugil liza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugil liza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugil liza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugil liza.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mugil liza

    Similar:

    liza: similar to the striped mullet and takes its place in the Caribbean region

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).