mugil cephalus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugil cephalus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugil cephalus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugil cephalus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mugil cephalus

    Similar:

    striped mullet: most important commercial mullet in eastern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).