muggy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muggy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muggy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muggy.

Từ điển Anh Việt

 • muggy

  /'mʌgi/

  * tính từ

  nồm ấm, oi bức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • muggy

  hot or warm and humid

  muggy weather

  the steamy tropics

  sticky weather

  Synonyms: steamy, sticky