meter run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter run

    * kỹ thuật

    đường ống thông