meter disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter disk

    * kỹ thuật

    điện:

    đĩa công tơ