metering pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metering pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metering pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metering pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • metering pump

  * kinh tế

  bơm định lượng

  bơm theo liều lượng

  * kỹ thuật

  bơm đo

  máy bơm định lượng

  hóa học & vật liệu:

  bơm định lượng