metering jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metering jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metering jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metering jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metering jet

    * kỹ thuật

    vòi phun đo