metering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • metering

  * kỹ thuật

  định lượng

  đo

  sự định lượng

  sự đo lường

  sự pha chế