meter-mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter-mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter-mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter-mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter-mixer

    * kinh tế

    máy đong trộn