meter pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meter pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meter pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meter pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meter pit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hố đo lưu lượng