intermittent weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intermittent weld

  * kỹ thuật

  mối hàn gián đoạn

  sự hàn gián đoạn

  cơ khí & công trình:

  mối hàn không liên tục