intermittent exposure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent exposure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent exposure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent exposure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent exposure

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự phơi bày gián đoạn