intermittently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittently.

Từ điển Anh Việt

 • intermittently

  * phó từ

  từng cơn từng hồi, không liên tục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intermittently

  * kỹ thuật

  không liên tục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intermittently

  in an intermittent manner

  intermittently we questioned the barometer