intermittent operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intermittent operation

  * kinh tế

  hoạt động doanh nghiệp cách quãng

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hoạt động gián đoạn

  sự hoạt động gián đoạn

  vận hành gián đoạn