intermittent massecnite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent massecnite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent massecnite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent massecnite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent massecnite

    * kinh tế

    đường non II (sản phẩm trung gian)