intermittent load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intermittent load

  * kỹ thuật

  tải trọng lặp

  điện:

  tải gián đoạn

  xây dựng:

  tải trọng gián đoạn