integrated routing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated routing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated routing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated routing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated routing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tìm đường tích hợp