integrated marketing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated marketing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated marketing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated marketing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated marketing

    * kinh tế

    tiếp thị tổng hợp