integrated logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated logic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạch logic tích hợp