integrated ram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated ram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated ram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated ram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated ram

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    RAM tích hợp