integrated optics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated optics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated optics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated optics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • integrated optics

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  quang (học) tích hợp

  vật lý:

  quang học tích hợp