integrated circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated circuit.

Từ điển Anh Việt

 • integrated circuit

  * danh từ

  mạch tích hợp, vi mạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • integrated circuit

  * kỹ thuật

  mạch tích phân

  vi mạch

  toán & tin:

  mạch IC

  điện tử & viễn thông:

  mạch phối hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • integrated circuit

  a microelectronic computer circuit incorporated into a chip or semiconductor; a whole system rather than a single component

  Synonyms: microcircuit