integrated office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated office

    * kỹ thuật

    văn phòng tích hợp