integrated function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated function

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chức năng tích hợp