integrated application nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated application nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated application giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated application.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated application

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ứng dụng tích hợp