integrated adapter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated adapter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated adapter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated adapter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated adapter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ điều hợp tích hợp