integrated development nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated development nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated development giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated development.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated development

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phát triển hợp nhất

    sự phát triển hợp nhất