integrated network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated network

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạng tích hợp