integrated disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated disk

    * kỹ thuật

    đĩa tích hợp