integrated fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated fund

    * kinh tế

    quỹ tổng hợp