integrated planning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated planning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated planning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated planning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated planning

    * kỹ thuật

    quy hoạch tổng thể

    cơ khí & công trình:

    quy hoạch thống nhất