integrated information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated information

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông tin tích hợp