integrated logic gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated logic gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated logic gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated logic gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated logic gate

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cửa lôgic tích hợp