integrated optical device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated optical device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated optical device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated optical device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated optical device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị quang tích hợp