integrated graphics array (iga) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated graphics array (iga) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated graphics array (iga) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated graphics array (iga).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated graphics array (iga)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mảng đồ họa tích hợp