formal refusal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal refusal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal refusal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal refusal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal refusal

    * kinh tế

    sự từ chối chính thức