formal advertising nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal advertising nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal advertising giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal advertising.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal advertising

    * kinh tế

    quảng cáo chính thức

    quảng cáo công khai