formal demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal demand

    * kinh tế

    yêu cầu chính thức