formal garden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal garden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal garden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal garden.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formal garden

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  Vườn tạo hình (kiểu Pháp)

  vườn tạo hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formal garden

  a garden laid out on regular lines with plants arranged in symmetrical locations or in geometrical designs