formal order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal order

    * kinh tế

    đơn đặt hàng đúng thể thức