formal algebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal algebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal algebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal algebra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal algebra

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đại số hình thức