formal axiomatics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal axiomatics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal axiomatics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal axiomatics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal axiomatics

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ tiền đề hình thức