formal denial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal denial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal denial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal denial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal denial

    * kinh tế

    sự phủ nhận chính thức