flight status nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight status nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight status giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight status.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flight status

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  tình trạng bay

  trạng thái bay

  điện tử & viễn thông:

  tình trạng chuyến bay

  trình tự chuyến bay