flight model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flight model

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mô hình chuyến bay